Ülke

Luxembourg

Lüksemburg Sinema Tarihi

Lüksemburg sineması sektörü incelendiğinde sektörün oldukça küçük olduğu görülmektedir. Tarihine bakıldığında da ağırlıklı olarak Alman işgalinde kalmış olan bir ülke olduğundan dolayı diğer ülkelerin sinema tarihleriyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Ama yine de ülkede gerek yabancı gerekse de yerli yapımcılar tarafından birçok film yapılmıştır.

1993 yılında Saarbrücken kentinde düzenlenen Max Ophüls Festivalinde Paul Scheuer tarafından yapılmış Dammentour ve Hochzäitsnuecht isimli yapımlar ödül kazanmıştır. 2003 yılından beridir de ülke genelinde düzenlenen Lüksemburg Film Ödülleri isimli etkinlikte her yıl Lüksemburg sinemasının en iyi filmleri seçilmektedir.

1900 – 1970 Dönemi…

Bu döneme bakıldığında Lüksemburg sinemasında yapılmış olan bir film olduğu görülmemektedir. Ülkenin tarihi incelendiğinde ise 1890 yılında özgürlüğünü ilan ettiği ancak Hollanda ile arasında hala birtakım sürtüşmelerin yaşandığı, birinci dünya savaşının başlamasıyla da Almanya tarafından işgal edildiği görülmektedir. 1918 yılında Alman kuvvetlerin ülkeden çekilmesiyle kraliyet ideolojisinin yerini sosyalizm almıştır. 1919 yılına gelindiğinde ise Lüksemburg’un Fransa tarafından ya Fransa topraklarına ya da Belçika topraklarına dahil edilmesi önerilmiştir. Bunun üzerine ayaklanan Lüksemburg ordusu, ülke içinde bir iç savaşa sebep olmuştur. Lüksemburg Cumhuriyetini ilan eden orduya Fransa müdahale etmiş ve ülke genelinde bir referandum yapılmasını sağlamıştır. Ülkede ezici çoğunluk kraliyetin devam etmesini istemiştir. Bu dönemde 1920 yılına kadar ülke Belçika tarafından işgal edilmeye çalışılmıştır. Paris Barış Konferansı ile Lüksemburg’un bağımsızlığı ilan edilmiştir.

Lüksemburg yaşadığı bu olaylardan toparlanma dönemine girmiştir. Ancak toparlanma çalışmaları Almanya’da artan faşizm dolayısıyla fazla uzun soluklu olamamıştır. İkinci dünya savaşı başlayınca, 1940 yılında, Lüksemburg Almanya tarafından tekrar işgal edilmiştir. Bu dönemde Lüksemburg, Almanya topraklarına dahil edilmiştir ve bir Alman eyaleti muamelesi görmektedir.

Yaşanan bu olaylar neticesinde Lüksemburg nüfusunun büyük bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Gerek ülke nüfusunun azalması, gerek ülkenin hiçbir zaman rahat bir ortama kavuşamaması, gerekse de yaşanan savaşların getirdiği yıkım sebebiyle ülkenin sinema sektörünün bu dönemde gelişememesi oldukça normaldir.

1970 Sonrası ve Günümüz…

Geçmiş olaylar sonrasında biraz nefes almayı başarabilen Lüksemburg, 1950li yıllarda toparlamaya başlamıştı. Soğuk savaş döneminde batı bloğunda yer almasıyla da bir şekilde dönemde propaganda olarak kullanılan filmlerin ülkeye giriş yapması gerekiyordu. Sonuç olarak Lüksemburg’da ilk film 1970 tarihinde Philippe Schneider tarafından yönetilen “L’amour, oui! mais…” olmuştur. Bu filmden sonraki 11 yıl içinde ülkede başka film yapılmamıştır. 1981 yılına gelindiğinde ülkede “Wat huet e gesot?” adındaki film Paul Scheuer isimli ünlü yönetmen tarafından çekilmiştir. Aynı yıl içinde 1967 yılında Amerika tarafından yapılan “When the Music’s Over” isimli yapım gösterime girmiştir.

1980 ve 2000 yılları arası incelendiğinde ülkenin sinema sektörünün yavaş yavaş canlanmaya başladığı görülmektedir. Ama her halükarda aynı dönemde faaliyet gösteren diğer birçok sinema sektöründen fazlasıyla geri kalmıştır. Bu tarihler arasında ülkede toplam 16 film yapılmıştır. Diğer ülkelerin sektörleri sadece bir yıl içinde bu sayının çok daha üstünde bir sayıda film yapabilmektedir. Hochzäitsnuecht isimli ödüllü film, bu dönemde 1992 yılında yapılmıştır.

2000 yılından günümüze gelindiğinde bir önceki yirmi yıl ile karşılaştırıldığında ülkede sadece 20 film yapıldığı görülmektedir. Ama bu dönemi diğer dönemden ayıran özellik, ülkenin içinde her ne kadar ülkenin kendi sektörü tarafından az film yapılmış olsa da diğer ülkelerin ortaklığında yapılan film sayısı oldukça fazladır. Daha yakından incelendiğinde Lüksemburg’dan çıkan oyuncu ve yönetmenlerin ağırlıklı olarak Hollanda, Fransa ve Amerika sinema sektörlerinde yer aldıkları, yapımcılarının da yine bu sektörlerde faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

Günümüz itibariyle Lüksemburg’da faaliyet gösteren 33 sinema sahnesi bulunmaktadır. Ülke genelinde sinemaya olan talep ise ülkenin nüfusunun iki katıdır.